RK Slovenije
Območno združenje Grosuplje

Taborska cesta 6
1290 Grosuplje

Tel: 01/78 11 630
       051/ 380-351
Faks: 01/78 11 631
E-mail: grosuplje.ozrk@ozrks.si
Sekretarka: Anica Smrekar
Predsednik: Matjaž Marinček

TRR: 02022-0016581140
 

Obiščite nas na Facebook-u

Krajevne organizacije Rdečega križa

KORK AMBRUS               MELITA MERSEL HOČEVAR
KORK DOB VEHOVAR LIDIJA
KORK DOBREPOLJE KORITNIK PETER
KORK GROSUPLJE MUŠIČ MILENA

KORK ILOVA GORA

TJAŠA MEHLE
KORK IVANČNA GORICA POLONA BAŠNEC
KORK KRKA ZAJC MARIJA
KORK METNAJ MIGLIČ LOJZKA
KORK MLAČEVO IŠČEMO PROSTOVOLJCE!
KORK MULJAVA ŠKRJANC MARJETA
KORK POLICA STEKLAČIČ JOŽICA
KORK RAČNA KASTELIC MARJAN
KORK SPODNJA SLIVNICA DEBELJAK STANKA
KORK STIČNA URH ERJAVEC
KORK STRUGE FRANCELJ ŠTEFKA
KORK ŠENTVID PRI STIČNI PERPAR JOŽICA
KORK ŠKOCJAN VIRANT DARINKA
KORK ŠMARJE SAP BOH SONJA
KORK ŠT. JURIJ FRANC KOCJAN
KORK TEMENICA HRIBAR NADA
KORK VIŠNJA GORA

ZUPANC JOŽEFA

KORK ZAGRADEC

MARINČEK MATJAŽ

KORK ŽALNA JAKETIČ OLGA
   

 

Podeli:
Znamka Aplikacija Daruj kri Telekom Slovenije Canon Revoz BESSY Anonimna e-prijava nasilja v družini Lek Pošta Slovenije NLB KRKA Tuš SKB NLB Vita Unicredit bank Luka Koper Si.mobil Petrol Mercator BSH BTC SAZAS Geoplin Medis MINT mitja Stopimo skupaj MDDSZ Sklad