RK Slovenije
Območno združenje Grosuplje

Taborska cesta 6
1290 Grosuplje

Tel: 01/78 11 630
       051/ 380-351
Faks: 01/78 11 631
E-mail: grosuplje.ozrk@ozrks.si
Sekretarka: Anica Smrekar
Predsednik: Matjaž Marinček

TRR: 02022-0016581140
 

Obiščite nas na Facebook-u

ZDRAVSTVENO LETOVANJE, KOLONIJA IN SAMOPLAČNIŠKO LETOVANJE OTROK IN ŠOLARJEV NA DEBELEM RTIČU od 11. 7. do 19. 7. 2020

1. Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Grosuplje organizira zdravstveno letovanje otrok in šolarjev od 5. do 15. leta starosti v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli Rtič. Za zdravstveno letovanje morajo starši izpolniti celotno prijavnico, z otrokovim izbranim zdravnikom pa se dogovorijo glede pregleda in potrdila. To starši uredijo sami in čim prej dostavijo izpolnjeno prijavnico in potrdilo zdravnika v našo pisarno. Prispevek staršev za zdravstveno letovanje za 8 dni je 46,00 €.

Zdravstveno letovanje sofinancirajo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Občine Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica ter starši. ZZZS določa, da se Zdravstvenega letovanja lahko udeležijo le tisti otroci in šolarji, ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji ali so bili pogosteje bolni (dva in več zapisov v medicinski dokumentaciji v času od preteklega razpisa – od 1. 3. 2019 do 7. 2. 2020). Z otrokovim izbranim zdravnikom se morajo starši dogovoriti glede zdravstvenega pregleda in izdaje potrdila o upravičenosti zdravstvenega letovanja. Obrazce bodo imeli pediatri našega območja v ambulantah, lahko pa jih tudi natisnete z naše spletne strani.

2. Kolonija je namenjena zdravim otrokom s slabšim socialnim statusom. Izpolnjeni prijavnici priložite kopijo odločbe CSD za otroški dodatek in opišite socialno materialni položaj družine. Prispevek za 8-dnevno kolonijo znaša 66,00 € za 1. do 3. dohodkovni razred, 100,00 € za 4. do 6. dohodkovni razred in 172,00 € za 7. do 8. dohodkovni razred. Na voljo je samo 22 mest. Prednost bodo imeli otroci iz družin z nižjimi dohodki.

3. Otroka lahko prijavite tudi na samoplačniško letovanje. Cena za 8 dni je 344,00 €.

 

Prijavnice za letovanje dobite na naši spletni strani: http://www.grosuplje.ozrk.si, v šolskih svetovalnih službah, otroških ambulantah v Grosupljem, Ivančni Gorici in na sedežu RKS – OZ Grosuplje, lahko pa vam jo tudi pošljemo po elektronski pošti. V celoti čitljivo izpolnjene in podpisane prijavnice s potrebnimi prilogami oddajte ali pošljite na RKS - OZ Grosuplje čim prej. Prijave zbiramo do zapolnitve mest.

Cena letovanja vključuje stroške polnega penziona (pet obrokov dnevno), prevoza, programa, zdravstvene oskrbe, pedagoško - vzgojnega vodenja in kolektivnega zavarovanja. Če zaradi slabih socialnih razmer prispevka staršev ne zmorete plačati v celoti, vseeno izpolnite prijavnico, ki ji dodajte prošnjo za znižano plačilo, kjer kratko obrazložite razloge, zakaj je ta znesek za vas previsok in kopijo odločbe CSD. Na osnovi vašega zaprosila s prilogami oziroma priporočila Centra za socialno delo ali svetovalne službe v otrokovi osnovni šoli pa bomo ta znesek s pomočjo donatorjev znižali.

Otroci, ki jim bo odobreno zdravstveno letovanje ali kolonija, bodo dobili na dom položnice, prispevek staršev pa bo potrebno poravnati takoj.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. 01/7811-630 ali 051/380-351 ali na e-naslovu: grosuplje.ozrk@ozrks.si.

Izvedba programov bo skladna z navodili NIJZ, ki bodo javno objavljena na spletni strani.

Podeli:

RAZPIS ZA VODITELJE IN PEDAGOŠKEGA VODJO NA ZDRAVSTVENEM LETOVANJU IN KOLONIJI OTROK NA DEBELEM RTIČU 2020

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Grosuplje na Debelem Rtiču organizira 8-dnevno zdravstveno letovanje in kolonijo otrok od 11. 7. do 19. 7. 2020. K sodelovanju vabimo prostovoljce/ke za vodenje skupin otrok in mladostnikov starih od 5 do 15 let. Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • starost najmanj 20 let
  • študentje in diplomanti pedagoške, zdravstvene ali druge ustrezne smeri
  • izkušnje pri delu z otroki
  • znanje osnovnih plavalnih veščin

 

Prijave zbiramo preko spletne prijavnice na:

https://forms.gle/sqAV6YBjWthuTcpi6

ali na naslov RKS - Območno združenje Grosuplje, Taborska cesta 6, 1290 Grosuplje in preko e-pošte: grosuplje.ozrk@ozrks.si.

Dodatne informacije na tel. št 01 781 16 30 ali 051 380 351.                                           

Podeli:

Letovanje otrok

ZDRAVSTVENO LETOVANJE IN KOLONIJA OTROK IN ŠOLARJEV NA DEBELEM RTIČU

Poleg 8-dnevnega letovanja od 13. 7. do 21. 7. 2019 razpisujemo še dodatni, 7-dnevni termin za letovanje otrok, ki bo potekal od 21. 7. do 28. 7. 2019. Na voljo so torej naslednje možnosti:

Za zdravstveno letovanje mora otroka predhodno pregledati njegov izbrani zdravnik in izpolniti predpisani obrazec na hrbtni strani. Starši to uredite sami in obojestransko izpolnjen obrazec pošljete v našo pisarno. Prispevek staršev za zdravstveno letovanje za 8 dni je 45,84, za 7 dni pa 40,11 €.

Kolonija je namenjena zdravim otrokom s slabšim socialnim statusom, ki ne izpolnjujejo pogojev za zdravnikov predlog. Izpolnjeni prijavnici morate priložiti kopijo odločbe CSD za denarno pomoč ali za otroški dodatek in opisati socialno materialni položaj družine. Prispevek za 8-dnevno kolonijo znaša 45,84 € za 1. do 4. dohodkovni razred, 80,00 € za 5. do 6. dohodkovni razred in 128,00 € za 7. do 8. dohodkovni razred, za 7-dnevno kolonijo pa 40,11 € za 1. do 4. dohodkovni razred, 75,00 € za 5. do 6. dohodkovni razred in 120,00 € za 7. do 8. dohodkovni razred . Prednost bodo imeli otroci iz družin z nižjimi dohodki.

Otroka lahko prijavite tudi na samoplačniško letovanje. Cena za 8 dni je 328,00 €, za 7 dni pa 287,00.

Podpisane in v celoti izpolnjene prijavnice s prilogami pošljite čim prej oziroma do 22. 5. 2019 oziroma do zapolnitve mest. Otrokom, ki jim bo letovanje odobreno, bomo v drugi polovici junija poslali na dom položnico z ostalimi navodili, prispevek pa bo treba plačati najkasneje do 5. 7. 2019.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. 01/7811-630 ali 051/380-351 ali na e-naslovu: grosuplje.ozrk@ozrks.si.

Podeli:

RAZPIS ZA VODITELJE IN PEDAGOŠKEGA VODJO NA ZDRAVSTVENEM LETOVANJU IN KOLONIJI OTROK NA DEBELEM RTIČU 2019

RAZPIS ZA VODITELJE IN PEDAGOŠKEGA VODJO NA ZDRAVSTVENEM LETOVANJU IN KOLONIJI OTROK NA DEBELEM RTIČU 2019

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Grosuplje na Debelem Rtiču organizira 8-dnevno zdravstveno letovanje in kolonijo otrok od 13. 7. do 21. 7. 2019 in 7-dnevno od 21. 7. do 28. 7. 2019. K sodelovanju vabimo prostovoljce/ke za vodenje skupin otrok in mladostnikov starih od 5 do 19 let. Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • starost najmanj 20 let
  • študentje in diplomanti pedagoške, zdravstvene ali druge ustrezne smeri
  • izkušnje pri delu z otroki
  • znanje osnovnih plavalnih veščin

 

Prijave zbiramo do 7. 6. 2019 preko spletne prijavnice na:

https://forms.gle/mURkA5MimUPs2VxBA

ali na naslov RKS - Območno združenje Grosuplje, Taborska cesta 6, 1290 Grosuplje in preko e-pošte: grosuplje.ozrk@ozrks.si.

Dodatne informacije na tel. št 01 781 16 30 ali  051 380 351.                                           

 

Podeli:

Letovanje otrok 2019

Letovanje otrok: 13. 7. do 21. 7. 2019

Podeli:

LETOVANJE OTROK 2018

ZDRAVSTVENO LETOVANJE OTROK IN ŠOLARJEV NA DEBELEM RTIČU 2018, KOLONIJA, SAMOPLAČNIŠKO LETOVANJE:

9-dnevno od 30. 6. do 9. 7. 2018, 7-dnevno 30. 6. do 7. 7. 2018  

Za zdravstveno letovanje mora otroka predhodno pregledati njegov izbrani zdravnik in izpolniti predpisani obrazec na hrbtni strani. Obojestransko izpolnjen obrazec vrnite v našo pisarno čim prej oziroma do 22. 5. 2018. Prispevek staršev za zdravstveno letovanje za 7 dni je 53,20 €, za 9 dni 68,40 €.

Kolonija je namenjena zdravim otrokom s slabšim socialnim statusom. Zdravniškega izvida ne potrebujete. Izpolnjeni prijavnici priložite kopijo odločbe CSD za denarno pomoč ali za otroški dodatek in opišite socialno materialni položaj družine. Prispevek za 7-dnevno kolonijo znaša 80,00 €, znesek pa bomo s pomočjo donatorjev znižali na osnovi utemeljene prošnje. Pri višjih dohodkih družine bo cena 150,00 €, prednost pa bodo imeli otroci iz družin z nižjimi dohodki.

Če ne gre za zdravstveno indikacijo ali za socialno šibko družino lahko otroka prijavite na samoplačniško letovanje. Cena za 7 dni je 301,00 €, za 9 dni pa 387,00 €.

Otrokom, ki jim bo letovanje odobreno, bomo v juniju poslali na dom položnico z ostalimi navodili, prispevek pa bo treba plačati do 18. 6. 2018.

Prijavnico in obrazec - predlog zdravnika lahko natisnete na spodnjih povezavah.

Podeli:

LETOVANJE OTROK 2018

Za zdravstveno letovanje otrok in za kolonijo v letu 2018 imamo že narejeno rezervacijo na Debelem Rtiču:

9 dnevno: 30. 6. do 9. 7. 2018

7 dnevno: 30. 6. do 7. 7. 2018

Prijavnice in obrazce "Predlog zdravnika" bomo objavili takoj, ko bomo prejeli pogodbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje, kjer kandidiramo na razpisu za organizatorje zdravstvenega letovanja.

 

 

Podeli:

ZDRAVSTVENO LETOVANJE OTROK IN ŠOLARJEV IN KOLONIJA NA DEBELEM RTIČU

ZDRAVSTVENO LETOVANJE, KOLONIJA IN SAMOPLAČNIŠKO LETOVANJE OTROK IN ŠOLARJEV NA DEBELEM RTIČU 2017: 9-dnevno od 15. 7. DO 24. 7. 2017, 7-dnevno 17. 7. DO 24. 7. 2017

1. Zdravstveno letovanje

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Grosuplje organizira zdravstveno letovanje otrok in šolarjev od 5. do 19. leta starosti v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli Rtič; sedemdnevno od 17. 7. do 24. 7. 2017 – prispevek staršev znaša 56,00 € in devetdnevno od 15. 7. DO 24. 7. 2017 – prispevek staršev 72,00 €.

Zdravstveno letovanje sofinancirajo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Občine Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica ter starši. ZZZS določa, da se Zdravstvenega letovanja se lahko udeležijo le tisti otroci in šolarji, ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji (dva in več zapisov  v času od preteklega razpisa – od 29.1.2016 do 24.2.2017) ali so bili pogosteje bolni (dva in več zapisov v medicinski dokumentaciji v času od preteklega razpisa – od 29.1.2016 do 24.2.2017). Zdravnik mora otroka pregledati in ob tem izpolniti Predlog za zdravstveno letovanje. Obrazce bodo imeli pediatri našega območja v ambulantah, lahko pa jih tudi natisnete z naše spletne strani.

ZZZS nam je odobril 89 mest za 9 dni in 17 mest za 7 dni, skupaj 106 mest za otroke našega območja, to je predvidoma 14 otrok iz Občine Dobrepolje, 43 otrok iz Občine Grosuplje in 49 otrok iz občine Ivančan Gorica.

2. Kolonija

Za otroke iz socialno šibkejših družin brez zdravstvene indikacije (ki niso bili več kot dvakrat bolni) pa s sofinanciranjem občin pripravljamo sedem dnevno kolonijo, ki bo potekala od 17. 7. do 24. 7. 2017. Na voljo je 62 mest, 9 iz Občine Dobrepolje, 24 iz Občine Grosuplje in 29 iz Občine Ivančna Gorica. Prispevek staršev za kolonijo bo 90,00 €. Na prijavnici za kolonijo morajo starši navesti procent neto povprečne mesečne plače, ki ga prepišejo iz odločbe CSD o otroškem dodatku.

3. Samoplačniška kolonija

Prav tako organiziramo na Debelem Rtiču samoplačniško kolonijo za sedem dni (298,00 €) ali devet dni (384,00 €), ki jo starši ali skrbniki  glede na boljše finančno stanje plačajo sami v celoti.

Prijavnice za letovanje dobite v šolski svetovalni službi na vseh šolah našega območja, v otroških ambulantah v Grosupljem, Ivančni Gorici in Dobrepolju, na sedežu RKS – OZ Grosuplje ali na naši spletni strani: http://www.grosuplje.ozrk.si, lahko pa vam jo tudi pošljemo po elektronski pošti. V celoti čitljivo izpolnjene in podpisane prijavnice naj otroci vrnejo v šoli ali oddajo na RKS - OZ Grosuplje čim prej, najkasneje pa do 22. 5. 2017 oziroma do zapolnitve mest.

Cena letovanja vključuje stroške polnega penziona (pet obrokov dnevno), prevoza, programa, zdravstvene oskrbe, pedagoško-vzgojnega vodenja in kolektivnega zavarovanja. Če zaradi slabih socialnih razmer prispevka staršev ne morete plačati v celoti, vseeno izpolnite prijavnico, ki ji dodajte prošnjo za znižano plačilo, kjer kratko obrazložite razloge, zakaj je ta znesek za vas previsok. Na osnovi vašega zaprosila s priloženo kopijo odločbe o Denarni socialni pomoči oziroma priporočila Centra za socialno delo ali svetovalne službe v otrokovi osnovni šoli pa bomo ta znesek s pomočjo donatorjev znižali.

Otroci, ki jim bo odobreno zdravstveno letovanje ali kolonija, bodo dobili na dom položnice v juniju, prispevek staršev pa bo potrebno poravnati najkasneje do 4. 7. 2017.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. 01/7811-630 ali 051/380-351 ali na e-naslovu: grosuplje.ozrk@ozrks.si. 

 

RAZPIS ZA VODITELJE IN PEDAGOŠKEGA VODJO NA ZDRAVSVENEM LETOVANJU IN KOLONIJI OTROK NA DEBELEM RTIČU 2017

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Grosuplje organizira na Debelem Rtiču devetdnevno zdravstveno letovanje otrok od 15. 7. DO 24. 7. 2017 in sedemdnevno zdravstveno letovanje ter kolonijo od 17. 7. DO 24. 7. 2017

K sodelovanju vabimo prostovoljce/ke za vodenje skupin otrok in mladih v starosti od 5 do 19 let. Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- starost najmanj 20 let

- študentje in diplomanti pedagoške, zdravstvene ali druge ustrezne smeri

- izkušnje pri delu z otroki

- znanje osnovnih plavalnih veščin

Pisne prijave zbiramo do 10. 6. 2017 na naslov: RKS - Območno združenje Grosuplje, Taborska cesta 6, 1290 Grosuplje, e-pošta: grosuplje.ozrk@ozrks.si, dodatne informacije pa na tel. št 01 781 16 30 ali  051 380 351.

Podeli:

RAZPIS ZA VODITELJE IN PEDAGOŠKEGA VODJO NA ZDRAVSVENEM LETOVANJU IN KOLONIJI OTROK NA DEBELEM RTIČU

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Grosuplje organizira devetdnevno zdravstveno letovanje otrok na Debelem Rtiču v času od 19. 7. DO 28. 7. 2016 in šestdnevno kolonijo od 19. 7. DO 25. 7. 2016

Za vodenje skupin otrok v starosti od 5 do 19 let vabimo k sodelovanju prostovoljce/ke.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- starost najmanj 20 let

- študentje in diplomanti pedagoške, zdravstvene ali druge ustrezne smeri

- izkušnje pri delu z otroki

- znanje osnovnih plavalnih veščin

Pisne prijave zbiramo do 10. 6. 2016 na naslov: RKS - Območno združenje Grosuplje, Taborska cesta 6, 1290 Grosuplje, E-pošta: grosuplje.ozrk@ozrks.si, dodatne informacije pa na tel. št 01 781 16 30 ali  051 380 351.

 

 

                                                     

Podeli:

Dvanajst otrok med zimskimi počitnicami na Debelem Rtiču

Zadnji teden februarja je uživalo počitnice na Debelem Rtiču  12 otrok iz našega območja.  Počitnice je financiral Rdeči križ Slovenije iz sredstev FIHO. Med otroki je bil tudi dvanajstletni  slepi Tim, ki se počitnic brez spremstva ne bi mogel udeležiti . S pomočjo Fundacije Drevored, ki je plačala bivanje za oba starša, je po mnogih letih plavala v morski vodi cela družina.  Objavljamo njihovo zahvalo:

Zahvaljujemo se,da ste nam omogočili počitnice na Debelem Rtiču. Zahvaljujemo se gospe Anici Smrekar ki nam je prva ponudila brezplačne počitnice za starejša dva otroka. Ker je starejši sin Tim otrok s posebnimi potrebami ( slep, avtist, epileptik, lažja cerebralna)  se je teh počitnic še posebej razveselil, saj mu počitnice na morju kljub temu,da ne vidi zelo veliko pomenijo. Naš Tim slabo prenaša drugo okolje, zato je tudi na morju zbolel in par dni preležal. Kljub temu,da je bil bolan je bil izredno vesel, zadovoljen in poln optimizma. Tudi mlajša hčerka Naja je bila prvič na morju in je neizmerno uživala v bazenu in okolici. Enako velja za sina Nika kateri je bil vključen v program bivanja na Debelem rtiču in je bil tudi prvič na morju in v družbi ostalih otrok in programa,ki ste ga nudili. Ker smo že nekaj časa v stiski, si počitnic ne moremo privoščiti zato nam je to res veliko pomenilo in se še vam enkrat iskreno zahvaljujemo za nepozabne počitnice!

družina iz  Grosuplja
Vasja,Saša,Tim, Nik, Naja

Podeli:

Zdravstveno letovanje 2015

 

Tudi v letu 2015 smo se javili na razpis Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za organizacijo devetdnevnega zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev starih od 5 do 19 let.

V Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli Rtič imamo rezervacijo za 204 otroke in 19 vzgojiteljev v terminu od ponedeljka, 27. 7. do srede, 5. 8. 2015.

Določba o upravičenosti napotitve na zdravstveno letovanje je v razpisu podobna lanski:

Zdravstvenega letovanja se lahko udeležijo le  tisti otroci in šolarji, stari od pet do devetnajst let, ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji (več kot dvakrat v času od preteklega razpisa) ali so bili pogosteje bolni (zapis v medicinski dokumentaciji več kot dvakrat v času od preteklega razpisa).

Zdravnik ne bo mogel otroka predlagati na zdravstveno letovanje, če v njegovi kartoteki ni zapisov, da je bil v zadnjem letu več kot dvakrat bolan.

Prijave za otroke in vzgojitelje bomo začeli zbirati, ko bomo obveščeni od ZZZS, če smo bili izbrani na razpisu.

 

 

 

 

Podeli:

RK Slovenije - Aktualno

Četrtek, 3. november 2016

Vlada umaknila obravnavo Zakona o tujcih

Nedelja, 6. november 2016

Zmaga na vsak način

Petek, 28. oktober 2016

Teden solidarnosti 2016

Znamka Aplikacija Daruj kri Telekom Slovenije Canon Revoz BESSY Anonimna e-prijava nasilja v družini Lek Pošta Slovenije NLB KRKA Tuš SKB NLB Vita Unicredit bank Luka Koper Si.mobil Petrol Mercator BSH BTC SAZAS Geoplin Medis MINT mitja Stopimo skupaj MDDSZ Sklad